Alex Rădescu

Conectează-te prin mine

Steinhardt și Fantomele din ceață

Cititul ca formă de hipnoză: dăruind vei dobândi 🙂

(…) Cercetându-ne, ispitindu-ne din afară, cu ochii nemitarnici (pe cât se poate, desigur, dar în orice caz nu cu îngăduinţă ori şi culpabilă complezenţă), vom fi, fiecare dintre noi, propriul nostru Judecător de Apoi, pregătindu-ne astfel în modul cel mai nimerit pentru adevărata şi obşteasca Judecată din urmă.

Numai cântărindu-ne nepărtinitor şi necruţător, efectuând zilnic ori la intervale regulate o Judecată de Apoi personală, particulară, ne vom putea îndrepta şi îmbunătăţi şi ne vom înfăţişa Judecătorului celui drept cu oarecare sorţi buni, cu sorţi de a fi iertaţi şi miluiţi (…)

Nicolae Steinhardt: 29 iulie 1912 – 30 martie 1989

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *