Alex Rădescu

Conectează-te prin mine

Sfinții Împărați Constantin și Elena, întocmai cu Apostolii

Întreaga Biserică, toată creștinătatea cinstește azi pe Sfinții Împărați, întocmai cu Apostolii, Constantin și mama sa, Elena.

Cînd a binevoit Preabunul şi Preamilostivul Dumnezeu să înceteze pîraiele de sînge, care se vărsau din trupurile apostolilor, ale martirilor şi ale mărturisitorilor Săi şi să dea deplină libertate Bisericii Sale, răscumpărată cu Sfîntul şi Preascumpul Sînge al Fiului Său, atunci şi-a ales pentru acest scop, dintre toţi împăraţii lumii, pe Sfîntul împărat Constantin cel Mare şi pe mama sa, Elena. Prin aceşti Sfinţi împăraţi a adus Dumnezeu libertate religioasă în lume, a slăbit păgînismul şi idolatria şi a întărit Biserica şi credinţa creştină pe pămînt. (Pr. Cleopa)

Dar apoi cum si pentru ce sa fie intocmai cu apostolii? Pentru ca acelea ce le-au facut apostoli, cu osteneala lor si cu propavaduirea, el insusi le-a facut, cu a sa pilda. Caci puterea imparatilor si a domnilor este sa prefaca si sa intoarca vointa norodului, dupa cum vor vrea ei; si aceasta nu o pot face cu alt mijloc, fara numai cand vor face intai ei acelea ce poftesc sa se faca de altii. […] Asa si marele Constantin, cu a sa pilda si cu a sa crestinatate, a facut pe toti supusii lui crestini si acelea pe care nu le-au putut ispravi desavarsit toti apostolii cu propovaduirea, fiecare unde i-a dat soarta, a ispravit el singur, cu poruncile ce a dat in toata lumea si a intins numele lui Hristos si credinta cat este pamantul si lumea. (Sf. Antim Ivireanul)

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *